WAT IS GROENGAS?

Groengas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het de kwaliteit van aardgas heeft. Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Groengas is dus biogas met de eigenschappen en de kwaliteit van aardgas. Groengas wordt schoon geproduceerd en kenmerkt zich door een zeer lage CO2- uitstoot. Daarnaast biedt het u ook verschillende financiële voordelen.

FIAT GROENGAS

Wie het over Groengas heeft, heeft het over Fiat. Eind jaren '80 is Fiat al begonnen met het af-fabriek opleveren van Groengas modellen. Dit betekent dat bij deze modellen de Groengas opslag al in het design is meegenomen.

DE FIAT GROENGAS MODELLEN

Met maar liefst negen modellen zet Fiat fors in op de ontwikkeling van duurzaam en betaalbaar transport. De volgende modellen zijn af-fabriek voorbereid op Groengas.

DE TOEKOMST

De overheid wil dat van de totale hoeveelheid energie die in 2020 verbruikt wordt, minimaal 16% afkomstig is uit duurzame bronnen. Een toename van de productie en levering van Groengas draagt aanzienlijk bij aan deze doelstelling.

 

EUROPA

In de toekomst wil Nederland een belangrijke Europese speler worden op het gebied van aardgas. Transportcapaciteit speelt daarij een grote rol. Nederland is aangesloten op veel gasverbindingen met andere Europese landen en deelnemer aan de bouw van Nord Stream, het grootste pijpleidingproject ter wereld. Als onderdeel van deze "gasrotonde" kan Nederland veel betekenen voor de distributie van (Groen) gas in Europa. Vanuit de Europese Unie is er animo voor dit duurzame en economisch aantrekkelijke idee.