• /nl/500
 • /nl/500c
 • /nl/bravo
 • /nl/doblo
 • /nl/panda
 • /nl/500l
 • /nl/punto
 • /nl/punto
 • /nl/qubo
 • /nl/sedici
 • /nl/500l-trekking
 • /nl/500l-living

Vraag een offerte aan

 
1 van 2

Je gegevens

Velden met een asterisk (*) zijn noodzakelijk voor het verwerken van je aanvraag.

Wil je een auto inruilen? *

Verzenden
X

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OVEREENKOMSTIG DE ITALIAANSE WET OP DE PRIVACY 196/2003

DOELEINDEN EN PROCEDURES BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
De vrijelijk door u verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt teneinde: a) de door u gevraagde dienst (hierna te noemen 'Dienst') te kunnen leveren en Fiat Group Automobiles S.p.A. in staat te stellen aan deze Dienst gerelateerd onderzoek uit te voeren; b) met uw uitdrukkelijk toestemming commerciële en/of promotionele informatie te verschaffen, evenals publiciteitsmateriaal toe te sturen over producten, diensten en andere activiteiten van Fiat Group Automobiles S.p.A., haar dealernetwerk en andere bedrijven van de Fiat Group.
Voor elk van de bovengenoemde doelen kunnen de gegevens handmatig worden verwerkt en/of met gebruikmaking van geautomatiseerde hulpmiddelen. Voor het verzenden van de gegevens kan gebruik worden gemaakt van gewone post, e-mail, telefoon (ook via geautomatiseerde gesprekken, SMS, MMS, etc.) en telefax.

GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS
Het verstrekken van persoonlijke gegevens geschiedt altijd op vrijwillige basis. Als u evenwel één of meerdere gegevens die met een sterretje (*) als verplicht zijn gemarkeerd niet invoert, zijn wij niet in staat u de gevraagde Dienst te bieden. Bij het ontbreken van één of meer van de niet als verplicht gemarkeerde gegevens kan de Dienst echter wel worden geleverd.

INSTANTIES DIE TOEGANG HEBBEN TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Uw persoonlijke gegevens, verzameld door uw registratie, kunnen worden gebruikt door personen, waaronder ook externe, die tot taak hebben de gevraagde Dienst te verlenen en de daaraan gerelateerde marketingactiviteiten uit te voeren, alsmede door degenen die verantwoordelijk zijn voor het gegevensbeheer of bedrijven die de beschikking hebben gekregen over deze gegevens zoals hierboven omschreven.

INSTANTIES AAN WIE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS KUNNEN WORDEN VERSTREKT
Uw persoonlijke gegevens kunnen aan derden worden verstrekt teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen of gehoor te geven aan opdrachten van publieke autoriteiten dan wel om uitvoering te geven aan een gerechtelijk vonnis.
Daarnaast kunnen uw gegevens, met uw toestemming, ook worden verstrekt aan het dealernet van Fiat Group Automobiles S.p.A. en aan andere bedrijven van de Fiat Group ten behoeve van promotionele doeleinden aangaande producten en diensten van de Fiat Group.

VERANTWOORDELIJKE VOOR HET BEHEER EN GEBRUIK VAN DE GEGEVENS
Verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van de gegevens is Fiat Group Automobiles S.p.A. in de persoon van de uitvoerend functionaris van de afdeling Information & Communication Technology van Fiat Group Automobiles S.p.A., gevestigd in Turijn (Italië) aan de Corso Agnelli 200.
Het verwerken van de gegevens voor de Dienst geschiedt onder verantwoording van de uitvoerend manager van de afdeling Brand & Commercial Fiat.

UW RECHTEN
Overeenkomstig artikel 7 van het Italiaanse wetsbesluit 196/2003 hebt u het recht uw persoonlijke gegevens in te zien en deze onverwijld te laten aanpassen of wissen in geval van overtreding van de wet. Verder kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële of promotionele doeleinden en een volledige en bijgewerkte lijst opvragen van al degenen die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van de gegevens. Hiertoe dient u zich schriftelijk te wenden tot: Fiat Group Automobiles S.p.A. - Customer Services - Privacy Office, Corso Agnelli 200 - 10135 Turijn (Italië).

Selecteer een dealer

Terug
 
 

Bedankt Mario Rossi

Je offerte aanvraag voor de 500L bij Spazio - C.so Valdocco 19, 10122 TO is correct verzonden, we nemen zo snel mogelijk contact met je op.