BESCHERM DE ACCU

  • Vermijd het onnodig inschakelen van apparatuur die elektriciteit verbruiken wanneer de motor is uitgeschakeld.
  • Zorg dat de accu niet wordt blootgesteld aan extreme temperaturen.
  • Zorg dat het oppervlak van de accu altijd schoon en droog is. Bij regelmatig gebruik en wanneer je de onderhoudsrichtlijnen volgt, gaat een accu 4 tot 5 jaar mee.
  • Een jaarlijkse controle van de accu helpt storingen voorkomen. Laat de accu vooral aan het begin van de winter controleren. 

 

WAAROM SLIJT DE ACCU?

De accu is onderhevig aan normale slijtage naarmate hij ouder wordt en naarmate het gebruik. Daarnaast kunnen een hoge ontladingssnelheid, storingen in het elektrische circuit of extreme temperaturen de capaciteit negatief beïnvloeden.

ONTLADEN ACCU
Door het gebruik van apparatuur die elektriciteit verbruiken terwijl de motor uitstaat (koplampen, radio, airco, smartphonelader, etc.) kan de accu snel leeg raken.

DEFECTE DYNAMO
Een dynamo die niet voldoende energie levert, laadt de accu niet goed op. Omgekeerd zal een dynamo die teveel energie produceert de accu overladen waardoor de slijtage toeneemt. Ten slotte kunnen slechte aansluitingen leiden tot lekstroom, waardoor de accu sneller ontlaadt.

EXTREME TEMPERATUREN
Extreme temperaturen beschadigen de brandstofcellen van de accu, doordat de geleidbaarheid van de elektrolyt (mengsel van water en zuur) afneemt. De accu wordt hierdoor aangetast en dat heeft effect op de capaciteit.