Verkoopvoorwaarden


 

DE FIAT INTERNETSITE
Fiat Nederland (onderdeel van FCA Netherlands N.V. en Stellantis Nederland N.V.) stelt het op prijs dat je geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Fiat internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

PRIJS- EN MODELINFORMATIE Alle genoemde vanafprijzen van personenauto’s, zijn consumentenadviesprijzen en zijn inclusief BTW, BPM, recyclingsbijdrage, leges en de onvermijdbare kosten rijklaarmaken. Deze bedragen worden per model apart vermeld. Fiat Nederland behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoeringen en/of prijzen aan te brengen. Ofschoon de lijst met op deze site vermelde prijzen met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

KLEUREN Op deze internetsite kun je een indruk krijgen van de kleurvariaties van de diverse modellen. Omdat de kleurweergave via een computermonitor beperkingen kan hebben, verwijst Fiat Nederland je voor een natuurgetrouwe kleurweergave door naar de dichtstbijzijnde Fiat vestiging.

FINANCIERING en LEASING Particuliere financieringen (Fiat Betaalplan) en zakelijke financieringen (Fiat Financial Lease) worden aangeboden door Stellantis Financial Services Nederland B.V. (Hierna: Stellantis Finance)
Stellantis Finance behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in tarieven en/of berekeningen aan te brengen. Ofschoon de op deze site vermelde tarieven, berekeningen en overige informatie met betrekking tot lease en financiering met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Afrondingsverschillen zijn mogelijk. Het financieringscontract kan bij jouw verkooppunt worden afgesloten.

Fiat Private Lease wordt onder het Keurmerk Private Lease aangeboden door Stellantis Finance. Vermelde vanaf Private Leaseprijzen zijn gebaseerd op een leasetermijn van 72 maanden en 5.000 km per jaar, incl. BTW. Eigen risico op basis van € 450 per niet-verhaalbare schade. Zie https://privatelease.fiat.nl voor alle voorwaarden.

Operational Lease wordt aangeboden door Leasys Nederland B.V.. Leasys Nederland behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in tarieven en/of berekeningen aan te brengen. Ofschoon de op deze site vermelde tarieven, berekeningen en overige informatie met betrekking tot Operational lease met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Afrondingsverschillen zijn mogelijk. Het Leasecontract kan bij jouw verkooppunt worden afgesloten.

COPYRIGHT Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Fiat Nederland en/of haar leveranciers (hiervoor en in het vervolg aangeduid met ‘Fiat'). Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Fiat.

VIRUSSEN EN VEILIGHEID De Fiat internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van jouw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-Fiat sites. Fiat is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

JOUW VRAGEN, SUGGESTIES EN COMMENTAAR Fiat wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van je ontvangen, wordt door Fiat gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Fiat Nederland zal de door u verstrekte informatie enkel voor eigen marketing-doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken.

DOOR FIAT VERZONDEN E-MAIL Door Fiat verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Fiat staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de jou toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.