Skip to content Skip to navigation

Verkoopvoorwaarden


Verkoopvoorwaarden

Stellantis Europe S.p.A., stelt het op prijs dat u interesse in onze producten toont door middel van een bezoek aan onze site www.fiat.nl. Aan alle op de www.fiat.nl pagina's vermelde prijzen, modellen en acties kunnen geen rechten worden ontleend. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en BPM (indien van toepassing), kosten rijklaar maken, afleveringskosten, legeskosten voor kenteken en verwijderingsbijdrage. Prijs-, model- en actiewijzigingen zijn voorbehouden. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Voor de exacte actievoorwaarden verwijzen wij u naar de Fiat-dealer.

De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren gebruik te maken van Fiat Eco Drive, te downloaden op www.fiat.com/ecodrive en Het Nieuwe Rijden via www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden. De door u versterkte gegevens zullen worden opgeslagen in het gegevensbestand van Stellantis Europe S.p.A., Singaporestraat 92-100, 1175RA Lijnden om uw aanvraag verder te kunnen behandelen en uw op de hoogte te houden van onze activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen. Behoudens uw verzet kan de informatie die op u betrekking heeft aan de gelieerde ondernemingen, contractuele partners en het dealernetwerk van FCA Netherlands B.V worden overgemaakt. Als u uw akkoord heeft gegeven om elektronische communicatie te ontvangen kan u ook via dit kanaal geinformeerd worden.

Uiteraard hebt u het recht te allen tijde te controleren welke gegevens in ons bestand zijn opgenomen, meer bepaald deze in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt ons hiervoor schrijven ter attentie van Stellantis Europe S.p.A, Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turin, Italy. Stellantis Europe S.p.A. zal onmiddellijke het nodige hiervoor doen en u op de hoogte stellen van de uitgevoerde wijzigingen.

Content

Ondanks de zorg die FCA Netherlands B.V besteedt aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden auto's, de services en ons dealernetwerk kan FCA Netherlands B.V niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of actualiteit van de op de site www.fiat.nl aangeboden informatie. Stellantis Europe S.p.A. onderschrijft, keurt goed, erkent of controleert geen externe bronnen (internetsites van derden die door of via verwijzingen op onze website bezocht kunnen worden). Stellantis Europe S.p.A. is niet aansprakelijk jegens enige partij voor directe of indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst voor bedrijven of anderszins) die het gevolg is van het gebruik van deze website of van informatie hierop, of die het gevolg is van het gebruik van de website derden en de informatie daarop, die door of via verwijzingen op onze website verkregen, opgevraagd of gedownload zijn.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Onze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Deze informatie stelt ons in staat onze website en diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze klanten en bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Copyright

Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsnamen, merken, lay-out, inhoud, ontwerp, grafische, fotografische en andere inhoud van deze website eigendom van Stellantis Europe S.p.A. of haar licentiegevers en worden zij beschermd door alle toepasselijke nationale en internationale merk-, auteursrecht- en andere wetten van intellectueel eigendomsrecht. Informatie op de website, zoals tekst, beeld en geluid, mag niet, behalve voor strikt persoonlijke doelen, worden verveelvoudigd, overgedragen, verspreid of opgeslagen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stellantis Europe S.p.A. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.

// Start script Treasure Data // End Script Treasure Data